BÀI VIẾT

05/10/2014

Quy tắc phát lá bài thứ ba của Baccarat


Người chơi Baccarat không cần lo lắng với việc làm thế nào phát bài, bởi vì đã thiết kế sẵn rồi, do người phát bại tuân theo quy tắc mà chấp hành, sau đây là quy tắc phát bài.Hai bên bên nhà cái hay nhà tụ chỉ cần có một bên có tổng điểm số là 8 điểm hay 9 điểm thỉ thắng thua đã có kết quả, tình trạng như thế là thắng tự nhiên.

Chỉ cần không thuộc về thắng tự nhiên thì nhà cái và nhà tụ phải tuân theo thứ tự sau đây để quyết định có rút thêm lá bài thứ ba hay không: chỉ cần điểm số của nhà tụ là 5 điểm hay dưới 5 điểm thì nhất thiết phát rút lá bài thứ ba.Nếu như nhà tụ không có rút thêm lá bài thứ ba (tức là hai lá bài của nhà tụ có tổng số là 6 điểm hay 7 điểm), mà điểm số của nhà cái là 5 điểm hay là dưới 5 điểm, thì nhà cái cần phải rút thêm lá bài thứ ba; nếu như nhà tụ rút thêm lá bài thứ ba (tức nhà tụ có điểm số là 5 hay là dưới 5), thì nhà cái phải dựa vào tình hình mà quyết định có rút thêm lá bài thứ ba hay không.

Đăng nhận xét

Credits