BÀI VIẾT

24/03/2015

Kỹ thuật chơi phỏm hiệu quả nhất


Giăng Bẫy:kỹ thuật chơi tương đối phổ biến, ở đó người chơi nhận định cấu hình của các bên chơi để đánh ra những quân bài đánh lừa nhận định của người tay trên về cấu hình của mình từ đó mà đánh những quân bài mình có thể ăn được ra. Cách đánh giăng bây này phải chịu nhiều ảnh hưởng bao gồm: quân bài đánh ra có hiệu quả giăng bẫy, quân bài đánh ra không mâu thuẫn với mục tiêu đánh rắn và quan bài đánh ra không làm giảm sự tối ưu trong cấu hình bài của minh đi bởi vây vần phải cẩn thận.

Đánh rắn:

Là kỹ thuật mà người chơi phải nhận định cấu hình bài của mình, đặc biệt là tay dưới và cục diện bài đánh để mà đánh ra cho tay dưới không thể ăn được. Kỹ thuật đánh rắn là kỹ thuật phổ biến nhất trong thế giới phỏm.

Đánh quân lẻ:

Đánh tẩy điểm, đánh lung tung là kỹ thuật đơn giản nhất và tính ngẫu nhiên cao nhất, với 10 hoặc 9 quân bài trên tay việc lựa chọn quân bài nào đánh đi chỉ cần lựa chọn trong số lẻ tra vào cạ nào , phỏm nào là được.

Đăng nhận xét

Credits