BÀI VIẾT

31/08/2014

15 bộ và 12 dàn trong lô đề


Có 15 bộ số tất cả gồm các bộ số sau:


- Bộ 01: gồm 8 số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65

- Bộ 02: gồm 8 số sau: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75
- Bộ 03: gồm 8 số sau: 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85
- Bộ 04: gồm 8 số sau: 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95
- Bộ 12: gồm 8 số sau: 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76
- Bộ 13: gồm 8 số sau: 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86
- Bộ 14: gồm 8 số sau: 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96
- Bộ 23: gồm 8 số sau: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
- Bộ 24: gồm 8 số sau: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
- Bộ 34: gồm 8 số sau: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
- Bộ 00: gồm 4 số sau: 00, 55, 05, 50
- Bộ 11: gồm 4 số sau: 11, 66, 16, 61
- Bộ 22: gồm 4 số sau: 22, 77, 27, 72
- Bộ 33: gồm 4 số sau: 33, 88, 38, 83
- Bộ 44: gồm 4 số sau: 44, 99, 49, 94



Dàn 12 con giáp:

Tý (9 số): 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Sửu (9 số): 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
Dần (9 số): 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98
Mẹo (9 số): 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99
Thìn (8 số): 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Tỵ (8 số): 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Ngọ (8 số): 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90
Mùi: (8 số): 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Thân: (8 số): 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Dậu (8 số): 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Tuất (8 số): 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Hợi (8 số): 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Đăng nhận xét

Credits