BÀI VIẾT

03/02/2015

Tìm xác xuất để thắng Sicbo


Xác suất trúng của Sicbo được tính như sau:

Xỉu: Khi đổ ra luôn là từ 4 đến 10 điểm thì mới thắng tiền, xác suất thắng là 48,61%, tỉ lệ cược 1 đền 1, ưu thế của sòng bạc là 2,78%.

Tài: Khi đổ xúc xắc nếu là 11 đến 17 điểm thì thắng, xác suất thắng là 48,61%, tỉ lệ cược 1 đền 1, ưu thế của sòng bạc là 2,78%.


- 4 điểm: Tổng hòa là 4 thì thắng, xác suất thắng là 1,39%, Lisboa Casino, tỉ lệ cược 1 đền 50, ưu thế của sòng bạc là 29,17%, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 60, ưu thế của sòng bạc là 15,28%.

- 5 điểm: Tổng hòa là 5 thì thắng, xác suất thắng là 2,78%, Lisboa Casino, tỉ lệ cược 1 đền 18, ưu thế của sòng bạc là 29,17%, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 60, ưu thế của sòng bạc là 15,28%.

- 6 điểm: Tổng hòa là 6 thì thắng, xác suất thắng là 4,63%, Lisboa Casino, tỉ lệ cược 1 đền 14, ưu thế của sòng bạc là 30,56%, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 17, ưu thế của sòng bạc là 16,67%.

- 7 điểm: Tổng hòa là 7 thì thắng, xác suất thắng là 6,94%, Lisboa Casino, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 12, ưu thế của sòng bạc là 9,72%.

- 8 điểm: Tổng hòa là 8 thì thắng, xác suất thắng là 9,72%, Lisboa Casino, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 8, ưu thế của sòng bạc là 12,50%.

- 9 điểm: Tổng hòa là 9 thì thắng, xác suất thắng là 11,57%, Lisboa Casino, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 6, ưu thế của sòng bạc là 18,98%.

- 10 điểm: Tổng hòa là 10 thì thắng, xác suất thắng là 12,50%, Lisboa Casino, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 6, ưu thế của sòng bạc là 12,50%.

- 11 điểm: Tổng hòa là 11 thì thắng, xác suất thắng là 12,50%, Lisboa Casino, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 6, ưu thế của sòng bạc là 12,50%.

Đăng kí và nhận tiền khuyến mãi chào mừng thành viên mới : TẠI ĐÂY

- 12 điểm: Tổng hòa là 12 thì thắng, xác suất thắng là 11,57%, Lisboa Casino, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 6, ưu thế của sòng bạc là 12,50%.

- 13 điểm: Tổng hòa là 13 thì thắng, xác suất thắng là 9,72%, Lisboa Casino, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 8, ưu thế của sòng bạc là 12,50%.

- 14 điểm: Tổng hòa là 14 thì thắng, xác suất thắng là 6,94%, Lisboa Casino, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 12, ưu thế của sòng bạc là 9,72%.

- 15 điểm: Tổng hòa là 15 thì thắng, xác suất thắng là 4,63%, Lisboa Casino, ưu thế của sòng bạc là 30,56%, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 17, ưu thế của sòng bạc là 16,67%.

- 16 điểm: Tổng hòa là 16 thì thắng, xác suất thắng là 2,78%, Lisboa Casino, đối với các sòng bạc ở nước ngoài thì tỉ lệ cược là 1 đền 30, ưu thế của sòng bạc là 13,89%.

Đăng nhận xét

Credits