BÀI VIẾT

19/05/2015

Bí quyết thu lợi nhuận cao trong Blackjack


Nếu quân bài chỉ tiêu cuối cùng xuất hiện trong Blackjack và người chơi Blackjack đặt cược hai ô cược (sau quân bài chỉ tiêu cuối cùng không có quân bài nào) thì ô cược thứ nhất có có giá trị thuần là 12.32%, ô cược thứ hai có giá trị thuần là 5.56%. Nếu người chơi Blackjack có 50.000 đô la Mỹ tiền vốn đặt cược mỗi ô theo ¼ cách tính Kelly thì nên đặt cược tại ô cược thứ nhất là 1170 đô la Mỹ , đặt cược tại ô cược thứ hai là 528 đô la Mỹ.

Nếu sau quân bài chỉ tiêu cuối cùng cùng là một quân bài, người chơi Blackjack đặt cược 3 ô cược thì lợi nhuận thuần của ô cược đầu tiên là 4.44%, lợi nhuận thuần của ô cược thứ hai là 4.99% và lợi nhuận thuần của ô cược thứ ba là 15.39%. Do đó, người chơi Blackjack nên đặt cược tại ô cược thứ nhất là 422 đô la Mỹ, đặt cược tại ô cược thứ hai là 474 đô la Mỹ, đặt cược tại ô cược thứ ba là 1462 đô la Mỹ.


Nếu sau quân bài chỉ tiêu cuối cùng là hai quân bài, thì giá trị kỳ vọng thuần của ô cược thứ hai là cao nhất, người chơi Blackjack có thể đặt cược tại ô cược thứ hai là 2000 đô la Mỹ, còn ô cược thứ nhất và ô cược thứ ba, mỗi ô đặt cược khoảng 700 đô la Mỹ. Tỷ lệ lợi nhuận bình quân của 2 trường hợp trên đây là 10.9%. Khi người chơi Blackjack có đặt cược tại casino Macau thông thường có tỷ lệ lợi nhuận bình quân là 10.88%.

Nếu sau quân bài chỉ tiêu cuối cùng là 3 quân bài thì người chơi Blackjack đặt cược tại ô cược thứ nhất là 2000 đô la Mỹ, đặt cược tại hai ô cược sau là 800 đô la Mỹ. Nếu sau quân bài chỉ tiêu cuối cùng là 4 quân bài thì có thể quân A bị nhà cái hoặc những người chơi khác truy tìm được rồi, người chơi Blackjack tốt nhất là nên đặt cược mỗi ô cược là 500 đô la Mỹ.

Đăng nhận xét

Credits